Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8343 teksty.

Cos na doła

Ma­cie ja­kieś ut­wo­ry na doła ? 

dziennik • 8 stycznia 2017, 17:54

Jesteś piękna/ny

Każdy ma coś piękne­go w so­bie ... 

list
zebrał 2 fiszki • 8 stycznia 2017, 17:47

* * *

To nie tak miało być.
Jas­ne, że nie tak. Wszys­tko miało być inaczej. Sce­nariusz, który ułożyłam w swo­jej głowie wyglądał pięknie.
Jed­nak wszys­tko po­toczyło się inaczej.
Myślałam, że jak ułożę swój włas­ny scenariusz [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 8 stycznia 2017, 17:37

* * *

Kiedy mężczyz­na zos­ta­je bez kon­tro­li odzy­wają się w nim naj­rozmait­sze wiz­je, wy­bujałe fantazjie.
Po­kusa* jest jak sta­ra przeczy­tana książka. Ale Lost nie był zwykłym mężczyzną miał poczu­cie przyz­woitości i rzeczy podłe, nik­czem­nie jego [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 8 stycznia 2017, 10:51

Po cichu czekam

Cicho.
Nie mów już nic.
Nie szu­kaj za mnie szczęścia, bo Ty mi go już nie dasz.
Nie cof­niemy cza­su, za późno na naprawę.
Nie wchodzi się trzy ra­zy do tej sa­mej rzeki.
Tak trzy, bo dwa [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 8 stycznia 2017, 00:01

* * *

Słyszałam , że spec­jalnie zakładasz naj­lep­sze ub­ra­nia, żeby mi się podobać,
Że ufar­bo­wałaś i ob­cięłaś włosy, spec­jalnie dla mnie,
Że sie­dzisz i chodzisz jak fa­cet, żeby mnie poderwać.
Ale wiedz, że to nie ma dla [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 7 stycznia 2017, 21:27

Światełko w tunelu

Zaw­sze zas­ta­nawiam się co jest na końcu ? 

list • 7 stycznia 2017, 17:14

Apokryf znaleziony w San Sebastian

Bóg znudzo­ny pa­no­wa­niem nad wszechświatem i roz­wiązy­wa­niem je­go wciąż no­wych i wciąż bar­dziej non­sen­sow­nych prob­lemów, sie­dział na swoim tro­nie w ra­ju w jabłoniowym sadzie. Po­pat­rzyłby jak grzeszą Adam i Ewa, ale oni [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 7 stycznia 2017, 10:48

Johnny

Za­mieniłeś moją obojętność w wiarę, że to może będziesz Ty. Otoczyłeś troską, której dotąd nie doświad­czyłam. Byłeś po­moc­ny. Zaw­sze byłeś i mo­tywo­wałeś do działania. I były też Two­je oczy. Oczy, które sprawiały, [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 6 stycznia 2017, 22:02

Dusza

Cza­sami cieka­wi mnie jak rzeczy­wiście wyglądam mo­ja Dusza :) 

felieton • 6 stycznia 2017, 20:37
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:25szpiek sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

wczoraj, 21:44kati75 sko­men­to­wał tek­st Zachwyciła ko­lora­mi złota pa­ni w [...]

wczoraj, 21:42szpiek sko­men­to­wał tek­st Tanatos

wczoraj, 21:41kati75 sko­men­to­wał tek­st Dla Mag­da­leny

wczoraj, 21:34Badylek sko­men­to­wał tek­st Istota

wczoraj, 21:30Badylek sko­men­to­wał tek­st Kolor owy

wczoraj, 21:30Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 21:24yestem sko­men­to­wał tek­st Proza życia poety

wczoraj, 21:22yestem sko­men­to­wał tek­st O skraw­ku nieba, do [...]

wczoraj, 21:21Badylek wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia