Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8275 tekstów.

Do Pana

Dro­gi Pa­nie..
A jut­ro proszę nie budzić mnie w snach, nie od­wie­dzać mnie kiedy już zam­knę oczy i zacznę uciekać od rzeczywistości.
Bo jut­ro będę długo spała, ale jeśli chcesz za­witać w mym [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 6 sierpnia 2018, 07:00

Pan z pieskiem / Piesek z panem

Stałam pew­ne­go ra­zu na przys­tanku auto­buso­wym. Przechodził obok mnie pan z pies­kiem, ta­kim małym kun­delkiem. Pos­ta­nowiłam wniknąć w ich umysły. I oto, co piesek myślał o swym pa­nu. Za­mar­twiał się, czy renta [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 4 sierpnia 2018, 16:44

Proza życia poety

Z duszą na łopatce.


(L) 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 4 sierpnia 2018, 10:50

mikroopowiadanie sto pięćdziesiąte

Da­my nie sikają. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 3 sierpnia 2018, 19:30

Poezja życia

Gwóźdź do trumny
przy­bij piątkę.


(L) 

dziennik • 3 sierpnia 2018, 09:50

Poezja życia

Nie ma le­kar­stwa na miłość,
ale są afrodyzjaki. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 2 sierpnia 2018, 16:29

Powrót do przeszłości

Pat­rząc dziś na to jak wygląda życie ,zas­ta­nawiam się jaką naukę prze­każą swoim dzieciom nasze dzieci wpat­rzo­ne no­sem nie tyl­ko w naj­now­sze smar­tfo­ny ale i ok­na kom­pu­terów,gier i jeszcze in­nych cudów współczesnej [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 1 sierpnia 2018, 06:57

ECCE HOMO?

Uważam, że jak jest się z da­la od me­diów, to ten świat tak źle nie wygląda. Tak trud­no dzi­siaj o dob­re­go człowieka : matkę, oj­ca, bra­ta, sios­trę, urzędni­ka, sąsiada - z którym [...] — czytaj całość

felieton • 31 lipca 2018, 10:27

WOŁYŃ

W lip­cu 2013 ro­ku wyb­rałem się na wy­cie­czkę do Wrocławia, bo pos­ta­nowiłem ciut to mias­to poz­nać, je­go his­to­rię i za­byt­ki cho­ciaż ciut. Mie­szkałem 50 ki­lometrów od Wrocławia, ale znałem tyl­ko dworzec PKP, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 31 lipca 2018, 09:06

List: "Hulali po polu i pili kakao…”

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz: „ Nie, nieudały się.”

To smutne.

Ja­kieś psy, czy też wil­ki po po­lach mnie go­niły, we śnie.

Wchodzę do biura swego.

 [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 30 lipca 2018, 17:59
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 12:11silvershadow sko­men­to­wał tek­st NEW AWE­SOME PLA­CE

dzisiaj, 12:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 12:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Czasami życie toczy się [...]

dzisiaj, 11:54scorpion wy­powie­dział się w wątku R.I.P., czy­li Ci, którzy [...]

dzisiaj, 10:53cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Poezja życia

dzisiaj, 10:52cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Obietnica, też jes­twol­nością. in­sp.sza­ry wilk

dzisiaj, 10:51cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Owacje na stojąco po­win­no [...]

dzisiaj, 10:40M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:32M44G sko­men­to­wał tek­st Czasami war­to nie myśleć [...]

dzisiaj, 10:04zofija sko­men­to­wał tek­st Nie py­taj miłości o [...]