Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7622 teksty.

między człowiekiem a rzeczownikiem

rzecz w tym,
że jes­tem człowiekiem,
który mówi coś niewielu

przy tym wielu
mówienie do rzeczy
wy­daje się bar­dzo ludzkie 

dziennik • 23 czerwca 2017, 21:12

Thriller

To mówi sa­mo za siebie, mnie tu nie ma, są in­ni, są obec­ni tam, gdzie in­nych nie ma. Kradną, po pros­tu kradną, przeszu­kują mie­szka­nie, męczą zwierzęta, brudzą rzeczy, częstują się jedze­niem, i [...] — czytaj całość

opowiadanie • 23 czerwca 2017, 17:26

dzień ojca, heh?

W su­mie, oj­ciec pił odkąd pa­miętam. Raz mniej, raz więcej. Ale przez os­tatnie la­ta to już całkiem spo­ro. Zaw­sze mnie to dzi­wiło. Wkur.wiało, ciężko mi jed­nak było uk­ryć sam­czy podziw dla tego [...] — czytaj całość

dziennik • 23 czerwca 2017, 11:02

Na frontach dobrej zmiany

Trwa wy­cin­ka Puszczy Białowies­kiej. Po co drze­wa jak mogą być łąki. Po co łąki? Można je za­beto­nować pla­cami do de­filad na cześć. A jak już nic nie będzie, to będzie trwo­ga, a [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 23 czerwca 2017, 09:34

ja­ko osobnik
je­dyny w swoim rodzaju
nie pot­rze­buję się rozmnażać
ale pragnę się sobą dzielić 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 23 czerwca 2017, 07:56

Wizyta Wielkiego Białego Ojca

Piąte­go lip­ca do Pol­ski, ja­ko pier­wsze­go kra­ju w Euro­pie przy­leci Wiel­ki Biały Oj­ciec i spot­ka się z miłości­wie pa­nującym pre­zyden­tem An­drze­jem Dudą. Być może, że Bóg poz­wo­li i Wiel­ki Biały Oj­ciec Świata [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 22 czerwca 2017, 11:50

Szara Burza - Część III

(…) Mi­mo, że było to dla mnie szo­kiem, wszys­tko układało się w jedną sen­sa­cyjną całość. W której, jes­tem je­dynie pion­kiem w grze po­zorów (…) Ane­ta – bo tak miała na imię dziewczyna, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 22 czerwca 2017, 06:54

NIEDZIELNI WĘDROWCY cz.5

Z Ma­tys­ki schodzi­li po­woli, roz­glądając się w pra­wo i w le­wo oraz pat­rząc przed siebie. Sta­rali się wyłowić i zaaku­mulo­wać jak naj­więcej z otaczające­go ich piękna zboczy Ma­tys­ki, który­mi były roz­kwieco­ne milionami [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 21 czerwca 2017, 08:22

z dziada pradziada bos­kie stworzenie
z na­tury żyjątko 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 20 czerwca 2017, 22:46

Do Pana J

Pa­nie J
Cza­sami zas­ta­nawiam się czy wszys­tko co mnie otacza jest na pew­no realne..
Gdzie żyję i czy mo­je szczęście jest prawdziwe..
Cza­sami myślę, że ka­wa którą codzien­nie piję jest jak sok od Gu­misi, który [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 20 czerwca 2017, 22:36
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 08:28natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Na apel święto­jan­ski

dzisiaj, 08:01granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Do trzydzies­tki szu­kam fa­ceta, [...]

dzisiaj, 07:55LiaMort sko­men­to­wał tek­st - Wiesz czym pachną [...]

dzisiaj, 07:45adamantine sko­men­to­wał tek­st jutro będzie ty­tuł

dzisiaj, 07:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cnotliwa: od­ma­wia przyz­wo­lenia do [...]

dzisiaj, 07:35piórem2 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 07:34piórem2 sko­men­to­wał tek­st jutro będzie ty­tuł