Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7893 teksty.

* * *

dla wielu jes­tem gwiazdą, bo nie mam życzeń. po­mimo te­go, że jest mi ciężko, to w ut­rzy­maniu jes­tem łat­wa, lek­ka i przy­jem­na, żeby nie po­wie­dzieć ta­nia. pew­nie to dla­tego, że wciąż spadam 

dziennik
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 11:22

Antygona

- Treść nagłówka ma brzmieć "In­te­res" i proszę ze mną nie dys­ku­tować - rzekł szef redakcji.
- Nie lu­bię jak sta­wia na swoim. Moim zda­niem po­win­niśmy zmienić wygląd ga­zety, a w dru­giej kolejności [...] — czytaj całość

opowiadanie • przedwczoraj, 07:48

GG-GRANATOWY GAWĘDZIARZ

Mówią o mnie gawędziarz, ale gdy­by pan był na moim miej­scu, stał po­nad 2000 lat w kałamarzu na ko­min­ku, niejedną miałby pan his­to­rię w piórze scho­waną! Oj niejedna…
Przy­wołaj­my dla przykładu [...] — czytaj całość

opowiadanie • 18 października 2017, 22:05

No real

Po­myślałbym że to wygląd tej dziew­czy­ny tak mnie odep­chnął. Jed­nak to skórza­na to­reb­ka, która tkwiła na jej ra­mieniu spo­wodo­wała, że zro­biło mi się niedob­rze i miałem ochotę za­kończyć roz­mowę. Na to­reb­ce była [...] — czytaj całość

dziennik • 18 października 2017, 14:22

* *

niekochaj inspiruj 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 18 października 2017, 11:28

* *

za nic na świecie, nie za­mieniłabym mo­jego wewnętrzne­go świata 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 17 października 2017, 22:04

* *

stół, a na sto­le pa­rujące da­nia, łączą na okrągło 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 17 października 2017, 20:58

Słodka tajemnica

Ko­bieta weszła do swe­go mie­szka­nia. Trzęsącą ręką położyła wiązkę kluczy na sto­liku pok­ry­tym ażurową ser­wetką. Za­nim weszła, jej kot wie­dział już, że idzie. Wyczu­wał swoją pa­nią, nad­sta­wił uszu. Gdy ko­bieta ot­worzyła drzwi, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 17 października 2017, 17:56

* *

na ofiarę nie składa się by­le kto  

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 17 października 2017, 15:15

*

ciało wyrzu­tem sumienia 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 17 października 2017, 15:14
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 17:54$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st R.I.P.  

dzisiaj, 17:52$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st kauf.land

dzisiaj, 17:52$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st zagłaskali ko­ta na śmierć, a [...]

dzisiaj, 17:51$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st zła ko­bieta

dzisiaj, 17:51Eazy sko­men­to­wał tek­st jeżeli ktoś nie chce [...]

dzisiaj, 17:48Si.si sko­men­to­wał tek­st bez Gos­po­darza ta stro­na [...]

dzisiaj, 17:48Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st zagłaskali ko­ta na śmierć, a [...]

dzisiaj, 17:46Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st bez Gos­po­darza ta stro­na [...]

dzisiaj, 17:46nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

dzisiaj, 17:42eskimo sko­men­to­wał tek­st jeżeli ktoś nie chce [...]