Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7893 teksty.

listownik

na­dal ciebie czy­tam ...
gdy­byś nag­le przes­tał pisać
plułabym so­bie na papier 

list • dzisiaj, 12:28

listownik

lu­bię ek­lerki, ale nie mor­doklej­ki

nie ba­nal­nie pozdrawiam 

list • dzisiaj, 11:23

Walatina

Gdy na zewnątrz wychodzisz masz już na twarzy ma­kijaż. Ciężko Cię wte­dy ucałować w po­liczek, no ale po­mimo tru­du zaw­sze po­daje Ci ręke. Wsiadasz do sa­mocho­du i mówisz bym za­wiózł Cię prosto [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 10:43

* * *

- Dlacze­go odmówiłaś?
- Bo nie pot­ra­fię pisać.
- Nie pot­ra­fisz czy on Ci tak powiedział?
- On, nie on... nie potrafię.
- Mu­sisz zro­zumieć jed­no: był czas, gdy na­wet uma­zana gównem byłabyś dla niego piękna, [...] — czytaj całość

dziennik • wczoraj, 23:33

* * *

Odtwórz
- Masz zbyt sil­ne prag­nienie przy­należności do sa­mej siebie. Dla­tego oba­wiasz się każdej for­my sca­lenia z odmiennością.
- I? To źle czy dob­rze?
- Zaufa­nie to cecha rodza­ju ludzkiego. Je­go brak Cię w [...] — czytaj całość

dziennik • wczoraj, 22:29

Periodyk

Zna­my się na ty­le dob­rze, że wiesz co piję.
Zna­my się na ty­le słabo, że nie wiem jak spędzasz in­ne wieczory.
Zna­my się na ty­le długo, bym wie­działa, której no­cy zro­bisz mi drinka.
Zna­my się [...] — czytaj całość

dziennik • wczoraj, 13:25

* * *

su­geru­jesz, roz­wi­jaj się. ow­szem, mogłabym kłębek nerwów roz­winąć, mogłabym wydzier­gać so­bie w lot błękit­ne skrzydła, może na­wet nad przy­tul­nym gniaz­dkiem mogłabym za­wisnąć, ale po co mi to? mo­je skrzydła byłyby zaw­sze na­pięte, drżące i płoche, to już le­piej po­zos­tać przy kocie 

dziennik • wczoraj, 13:02

20 Październik 2017

Jes­teś tar­czą, dziś czuję to jak nig­dy, cho­ciaż ból jest przeszy­wający na­dal mogę iść, na­wet z uśmie­chem, krok za kro­kiem. Dziś tak dob­rze wiem, że ka­lekie uczu­cia oka­leczają in­nych, nie tyl­ko nas [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 10:23

All

Na­macal­ny wy­daje się Twój wzrok, gdy od­wra­casz głowę. Wielok­rotnie zwra­całem na to uwagę. Pat­rzyłaś ni­by w bok, ni­by za siebie, jed­nak zaw­sze miałaś czar­ne oczy. Gdy­bym zas­ta­nawiał się bar­dziej nad tym, co [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 10:08

* *

kto cie­szy się jak dziec­ko, cier­pi jak dziecko 

dziennik
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 12:50
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 17:54$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st R.I.P.  

dzisiaj, 17:52$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st kauf.land

dzisiaj, 17:52$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st zagłaskali ko­ta na śmierć, a [...]

dzisiaj, 17:51$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st zła ko­bieta

dzisiaj, 17:51Eazy sko­men­to­wał tek­st jeżeli ktoś nie chce [...]

dzisiaj, 17:48Si.si sko­men­to­wał tek­st bez Gos­po­darza ta stro­na [...]

dzisiaj, 17:48Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st zagłaskali ko­ta na śmierć, a [...]

dzisiaj, 17:46Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st bez Gos­po­darza ta stro­na [...]

dzisiaj, 17:46nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

dzisiaj, 17:42eskimo sko­men­to­wał tek­st jeżeli ktoś nie chce [...]